Dienstencheques


Fiscaal voordeel Uw belastingvermindering hangt af van het Gewest van uw hoofdadres dat door u werd ingegeven bij uw persoonsgegevens.

De dienstencheque is een systeem waarbij een onderneming zoals Peqinio werknemers in dienst neemt om activiteiten van huishoudelijke hulp uit te voeren (zoals strijkdienst) voor particulieren.

De dienstencheque is een initiatief van de federale regering, die nu geregionaliseerd is, ter bevordering van buurtdiensten en -banen. Het creëren van arbeidsplaatsen en het bestrijden van zwartwerk zijn de doelstellingen.

De dienstencheque maakt het voor u mogelijk een erkende onderneming zoals Peqinio te betalen voor hulp van huishoudelijke aard zoals buitenshuis strijken.

Hoe werkt dit ?

illustratie dienstenchequeIndien u nog nooit met dienstencheques gewerkt hebt, dient U eerst een gebruikersnummer aan te vragen bij SODEXHO. U kan dit online doen op de website dienstencheques-vlaanderen.be. Daar kan U ook de nodige informatie vinden over digitale dienstencheques.

Na ongeveer twee weken krijgt U dan van SODEXHO een brief waarin uw gebruikersnummer wordt meegedeeld. Dit gebruikersnummer hebt u nodig om bij elke overschrijving (bestelling dienstencheques) in te vullen bij de 'mededeling' op uw overschrijvingsformulier. De dienstencheques dienen steeds met een minimum van 10 besteld te worden.

SODEXHO stuurt deze naar U toe, binnen de week na ontvangst van uw betaling. De dienstencheques zijn steeds 8 maanden geldig. Op het eind van het jaar krijgt U van Sodexho een fiscaal attest twv het aantal bestelde dienstencheques.

 

Gebruik van de papieren dienstencheques

cheque

1Dateren.
U dateert de dienstencheque. Schreef u een foutje? Gebruik dan geen corrector, maar doorstreep en corrigeer erboven.

2Ondertekenen.
U ondertekent de dienstencheque, en geeft hem in zijn geheel af aan Peqinio.

3Peqinio vult de gegevens van de betrokken werknemer in : naam en voornaam, zijn INSZ (Identificatie Nummer Sociale Zekerheid - op de achterzijde van de identiteitskaart of op de SIS-kaart) en tekent.

4Aankruisen.
Er moet aangeduid worden welk soort werk er verricht is. Hier duiden we "Strijken buitenshuis" aan.

5Indienen bij Sodexho.
Peqinio zal deze cheque indienen bij Sodexho

6Geldigheid.
Geldigheidstermijn voor de gebruiker : 8 maanden.

cheque

De volledige officiële uitleg is terug te vinden op de website dienstencheque.be. Een pdf met deze uitleg kan u hier bekijken.

Voor verder informatie kan u steeds terug in onze winkel of via de contactpagina.